UG Students [AT] Chemical EngineeringSl. No.

Entry Number

Name

1

2017CHB1036

ANANT CHAUHAN

2

2017CHB1037

ANKIT

3

2017CHB1038

BHAVANA  KANWAR RAO

4

2017CHB1039

BHAWNA

5

2017CHB1040

DANNANA  JAYANTH

6

2017CHB1041

EKANSH  AGARWAL

7

2017CHB1042

GARIMA  GUPTA

8

2017CHB1043

HARSHIT  KUMAR

9

2017CHB1044

JATIN  PANT

10

2017CHB1045

KANISHK  KUMAR SANJAY

11

2017CHB1046

MANPREET  KAUR

12

2017CHB1047

MCMILLON  WALTON

13

2017CHB1049

NAVEEN  KUMAR TOSAWARA

14

2017CHB1051

PRAJWAL  SHARMA

15

2017CHB1052

RAHUL  BHARTI

16

2017CHB1053

RAHUL  GUPTA

17

2017CHB1054

RAJESH  KUMAR

18

2017CHB1056

RITAMBRA  YADAV

19

2017CHB1057

ROHITASH  PHARDOLIYA

20

2017CHB1058

SUNIL  KUMAR MEENA

21

2017CHB1059

VARUN  KATIYAR

22

2017CHB1060

YASHVARDHAN  SINGH SOLANKI