PhD students - Onroll

Entry number PhD Student Name Faculty Supervisor(s)
2011MEZ0004 Amit R. Patel Dr. Himanshu Tyagi & Dr. Harpreet Singh
2011MEZ0006 Dhage Sagar Bhimraj Dr. Prabir Sarkar & Dr Anshu Dhar Jayal
2012MEZ0003 Sameer Gupta Dr. Ekta Singla
2012MEZ0007 Subham Badhyal Dr. Jitendra Prasad & Dr. Anshu Dhar Jayal
2012MEZ0008 Vishal Bhalla Dr. Himanshu Tyagi
2013MEZ0001 Bijendra Kumar Dr. Prabir Sarkar
2013MEZ0002 Chander Sen Dr. Jitendra Prasad
2014MEZ0001 Beant Kaur Dr Prabhat K. Agnihotri & Dr. Narinder Singh (Chemistry)
2014MEZ0002 Mohit Raj Saxena Dr Rakesh Kumar Maurya
2014MEZ0004 Rajwinder Singh Dr Dhiraj K. Mahajan
2014MEZ0005 Harish Kumar Nirala- Part Time Dr Anupam Agrawal
2014MEZ0006 Rakesh Kumar Dr Dhiraj K. Mahajan
2014MEZ0007 Gurvinder Pal Singh Sodhi Dr Harpreet Singh
2014MEZ0008 Harpreet Singh Bedi Dr Srikant Sekhar Padhee & Dr Prabhat K. Agnihotri
2014MEZ0009 Sundeep Singh Dr Ramjee Repaka
2014MEZ0010 Kuljeet Singh Grewal Dr Ranjan Das
2014MEZ0011 Ajay Goyal Dr Jitendra Prasad
2014MEZ0012 Ramnaresh Yadav Dr Navin Kumar
2014MEZ0013 Abhimanyu Kiran Dr Navin Kumar & Dr Vishwajeet Mehandia
2015MEZ0001 Deonath Kumar Dr Navin Kumar & Dr Vishwajeet Mehandia
2015MEZ0003 Praveer Sihota Dr Navin Kumar & Dr Vishwajeet Mehandia
2015MEZ0005 Akash Saini Dr Anshu Dhar Jayal
2015MEZ0006 Jasdeep Dr Prabhat Kumar Agnihotri
2015MEZ0008 Kapil Garg Dr Himanshu Tyagi & Prof. Sarit K. Das
2015MEZ0009 Navneet Kumar Singh Dr Anupam Agrawal & Dr Navin Kumar
2015MEZ0010 Rachit Kumar Dr Prabir Sarkar & Dr Harpreet Singh
2015MEZ0012 Sirsat Ajinkya Vishnu Dr Srikant Shekhar Padhee
2015MEZ0013 Vinay Ghai Dr Harpreet Singh & Dr Parbhat Kumar Agnihotri
2015MEZ0014 Vivek Jaiswal Dr Purbarun Dhar
2015MEZ0015 Manoj Kumar Dounkal- ERP Dr Navin Kumar & Dr. RK Bhan
2015MEZ0016 Prabhjot Singh- ERP Dr Harpreet Singh & Dr Anshu Dhar Jayal
2016MEZ0001 Abhishek Kaushal Dr Vishwajeet Mehandia
2016MEZ0002 Abhishek Kumar Dr Ranjan Das
2016MEZ0003 Akshay Kant Dr Himanshu Tyagi
2016MEZ0004 Ankit Baranwal Dr Prabhat K Agnihotri
2016MEZ0005 Ankur Chattopadhyay Dr Purbarun Dhar
2016MEZ0006 Gargi Khurana Prof. SK Das & Dr Purbarun Dhar
2016MEZ0007 Lakhani Piyushkumar Manharbhai Dr Navin Kumar
2016MEZ0008 Nishant Kumar Shakya Dr Srikant S Padhee
2016MEZ0010 Prashant Kumar Singh Dr Prabir Sarkar
2016MEZ0011 Prem Kumar Dr Rakesh K Maurya
2016MEZ0012 Sarath Sankar E S Dr Anshu Dhar Jayal
2016MEZ0013 Surinder Singh Dr Harpreet Singh
2016MEZ0014 Amit Kumar Jha - ERP Dr Navin Kumar
2016MEZ0015 Amit Kumar Sarna - ERP Dr Navin Kumar
2016MEZ0016 Sunil Sharma - ERP Dr Prabir Sarkar
2016MEZ0017 Shivam Krishnatray Dr Navin Kumar & Dr Anupam Agrawal
2016MEZ0018 Dinesh Dhiman - ERP Dr Dhiraj K Mahajan
2016MSZ0001 Binod Kumar - CMEE Dr Ravi Mohan Prasad
2016MSZ0002 Tushita Rohilla - CMEE Dr Dhiraj K Mahajan
2016MEZ0019 Anubhav Dogra Dr Ekta Singla & Dr Srikant Shekhar Padhee
2016MEZ0020 Jitender Dr Prabir Sarkar
2016MEZ0021 Manoj Dhiman Dr Ramjee Repaka
2016MEZ0022 Nilamani Sahoo Dr Purbarun Dhar & Dr Devranjan Samanta
2016MEZ0023 Sahil Rana Dr Rakesh K Maurya
2016MEZ0024 Sakshi Gupta Dr Anupam Agrawal & Dr Ekta Singla
2016MEZ0025 Jitender Singh Dr Navin Kumar
2016MEZ0026 Ashwani Kumar Kushwaha - ERP Dr Anupam Agrawal & Dr Ekta Singla
2016MSZ0003 Aman Arora - CMEE
Dr Dhiraj K Mahajan & Dr Harpreet Singh
2017MEZ0001 Ajay Yadav - ERP Dr Srikant Shekhar Padhee
2017MEZ0002 Prince Malik - ERP Dr Navin Kumar & Dr Anupam Agrawal
2017MEZ0003 Amandeep Dr Srikant Shekhar PadheeDr Satwinder Jit Singh
2017MEZ0004 Ankit Chauhan Dr Prabhat K Agnihotri
2017MEZ0005 Avinash Kumar Dr Chirodeep Bakli
2017MEZ0006 Deepak Monga Dr Himanshu Tyagi
2017MEZ0007 Hreetabh Kishore Dr Chandrakant K Nirala & Dr Anupam Agrawal
2017MEZ0008 Mahesh Dr Rakesh K Maurya
2017MEZ0009 Malkeet Singh Dr Harpreet Singh
2017MEZ0010 Nitesh Kumar Varshney Dr Rakesh K Maurya
2017MEZ0011 Ratnesh Kumar Yadav Dr Ranjan Das & Dr Chirodeep Bakli
2017MEZ0012 Sanjay Singh Dr Satwinder Jit Singh & Dr Jitendra Prasad
2017MEZ0013 Soumya Ranjan Mishra Dr Devranjan Samanta & Dr Purbarun Dhar
2017MEZ0014 Aakash Soni Dr Navin Kumar & Dr Sachin Kumar
2017MEZ0015 Alok Negi Dr Sachin Kumar
2017MSZ0001 Bura Rajesh - CMEE Dr Ravi Mohan Prasad
2017MSZ0002 Neha Mehani - CMEE Dr Samir Chandra Roy
2017MEZ0016 Vishal Agrawal Dr Ekta Singla & Dr Prabhat K Agnihotri
2017MEZ0017 Mukesh Kumar Dr Dhiraj K Mahajan & Dr Ravi Mohan Prasad
2017MEZ0018 Shivanshu Dixit Dr Srikant Shekhar Padhee
2017MEZ0019 Vishal Singh Dr Dhiraj K Mahajan
2017MEZ0020 Mohd Sohaib Raza Dr Chandrakant K Nirala
2017MEZ0021 Papiya Bhowmik Dr Ravi Kant & Prof. Harpreet Singh
2017MEZ0022 Neeraj Deswal Dr Ravi Kant
2017MEZ0023 Rakesh Kumar Dr Anupam Agrawal
2017MEZ0024 Vellavalapalli Satish Dr Ramjee Repaka
2017MEZ0025 Somenath Gorai Prof. Sarit K Das
2017MEZ0026 Gaurav Singh Dr Ranjan Das
2017MEZ0027 Ajay Singh Dr Rakesh K Maurya
2017MEZ0028 Rohtash Dr Ranjan Das
2017MEZ0029 Rakesh K Aggarwal Dr Ranjan Das
2017MEZ0030 Deepak Bansal - Part Time Dr Srikant Shekhar Padhee
2017MEZ0031 Sandeep Kumar - Part Time Dr Ravi Kant
2017MEZ0032 APR Srinivas - Part Time Dr Prabir Sarkar
2017MEZ0033 Gurpeer Singh Dr Jitendra Prasad
2017MEZ0034 Avneesh Kumar Prof. Harpreet Singh & Dr Ravi Kant
2017MEZ0035 Adityabir Singh Dr Lipika Kabiraj
2017MSZ0003 Mukesh Kumar Dr Dhiraj K Mahajan
2018MEZ0001 Deepak Dr Navin Kumar
2018MEZ0002 Arshpreet Singh Dr Satwinder Jit Singh
2018MEZ0003 Umed Singh Dr Sachin Kumar
2018MEZ0004 Sanjeev Singh Yadav Dr Samir Chandra Roy
2018MEZ0005 Himanshu Markanday Dr Samir Chandra Roy
2018MEZ0006 Ramsingh Yadav Dr Ravi Kant
2018MEZ0007 Dhruva Kumar Goyal Dr Ravi Kant
2018MEZ0008 Sunirmit Verma Dr Ranjan Das
2018MEZ0011 Gudlavalleti V V S Vara Prasad Dr Devranjan Samanta & Dr Purbarun Dhar
2018MEZ0012 Anil Baliram Ghubade - Part Time Dr Prabir Sarkar
2018MEZ0013 Sandeep Malik - ERP Dr Prabhat K Agnihotri
2018MEZ0014 Uday Surendra Jamgaonkar - ERP